Sản phẩm Giá (VND) Số lượng Thành tiền (VND) Bỏ
ACB-3Pha-2000A - ACB-3Pha-2000A 100.948.000 100.948.000
Tổng số tiền: 100.948.000 VND
Ghi chú: để đặt hàng theo số lượng mong muốn quý khách cần làm theo những bước sau:
1. Quý khách nhập số lượng cần đặt vào ô số lượng của sản phẩm mong muốn.
2. Rồi bấm vào nút cập nhật bên dưới để chương trình cập nhật lại số lượng rồi quy ra giá tiền theo số lượng quý khách muốn đặt hàng.

© Công ty TNHH TM-KTĐ Hoàng Trang. Vipcom thiết kế web.